Na een erg natte en vervolgens koude start van het seizoen, is het uitrijden van de Groene Weide Meststof (GWM) goed op gang gekomen. In de eerste week van april werden bij ruim 30 veehouders 700 hectare grasland voor de eerste snede bemest. Inmiddels zitten de eerste snedes al weer in de kuil.

Door een verdere verbetering van het productieproces is de geur van de GWM sterk afgenomen. De GWM blijft een natuurproduct en is om die reden (nog) niet volledig geurloos. Groot Zevert Vergisting blijft werken aan een verdere vermindering van de geurproductie.

De afnemers zijn erg tevreden. De percelen waar de meststof is uitgereden, zien er goed uit. Door de kou heeft het grasland wel een moeizamere start gehad, maar inmiddels staat het gras er prima bij.