De vaste Kamercommissie voor de Landbouw bracht 31 januari een werkbezoek aan de Kunstmestvrije Achterhoek. Voornaamste doel van de Kamerleden: kennisvergaring, om inhoudelijk goed voorbereid te zijn in debatten over (kringloop)landbouw en herziening mestbeleid.

Het werkbezoek begon met een rondleiding over het bedrijf Groot Zevert Vergisting, waar Arjan Prinsen en Geo Smit de Kamerleden langs de productiefaciliteiten van de Groene Weide Meststof voerden.

Namens de provincie Gelderland schetste gedeputeerde Peter Drenth hoe de pilot een belangrijke pijler vormt voor de Achterhoek als landbouwinnovatieregio. Vervolgens ging Kees Kroes (projectleider LTO Noord) onder andere in op doel en opzet van de pilot, waarna Phillip Ehlert (onderzoekscoördinator bij Wageningen University & Research) vertelde over het onderzoek dat binnen de Kunstmestvrije Achterhoek wordt uitgevoerd en over de wettelijke (EU)kaders waar de pilot aan moet voldoen.

Geïnteresseerd

Verwaarding, advies en begeleiding van het gebruik van de Groene Weide Meststof kwamen tenslotte aan de orde in de presentatie van Johan Temmink van ForFarmers.

De kamerleden toonden zich bijzonder geïnteresseerd in de pilot en stelden veel vragen. Ook werd er uitvoerig besproken hoe belemmeringen in wetgeving soms een circulaire werkwijze in de weg kunnen zitten.