Circa 40 boeren bezochten onlangs de Groene Mineralen Centrale. Daar konden ze met eigen ogen zien hoe de Groene Weide Meststof wordt geproduceerd.

De Groene Mineralen Centrale maakt deel uit van het bedrijf Groot Zevert Vergisting (GZV) in Beltrum. Op deze locatie wordt jaarlijks 100.000 ton varkensmest verwerkt tot groene energie (biogas), minerale meststoffen, bodemverbeteraar en schoon water. Daarmee levert het bedrijf een belangrijke bijdrage aan de verlaging van de CO2-uitstoot en wordt de regio minder afhankelijk van kunstmest.

De bezoekers – allen deelnemer aan het project Kunstmestvrije Achterhoek – werden door Arjan Prinsen van GZV langs de indrukwekkende installaties geleid waarmee de Groene Weide Meststof wordt geproduceerd. Daarbij kregen ze te horen welke ontwikkeling de Groene Mineralen Centrale heeft doorgemaakt en wat er de komende tijd nog op stapel staat.

Voorafgaand aan het bezoek aan GZV vormde café-restaurant Prinsen in Haarlo het decor voor de evaluatie van de eerste snede van 2019. Om tot een goed beeld te komen, zijn op de percelen van alle deelnemers monsters genomen en onderzocht. Op basis van het onderzoek komt naar voren dat de Groene Weide Meststof voor de meeste gebruikers aan de verwachtingen voldoet. Enkele deelnemers hadden echter last van verbrandingsverschijnselen in het gras, met name zichtbaar in de rijsporen.

De verkleuring is waarschijnlijk veroorzaakt doordat herwonnen ammoniummeststof aan de Groene Weide Meststof is toegediend, lichtte onderzoeker Phillip Ehlert van Wageningen University & Research toe. Die toevoeging was noodzakelijk om aan de vereiste hoeveelheid stikstof te voldoen.

Arjan Prinsen stelde dat op basis van de ervaringen een aanpassing aan de installatie is doorgevoerd, waardoor de toevoeging van herwonnen ammoniummeststof tot een minimum kan worden beperkt. Tegelijkertijd wordt met behulp van speciale membranen gewerkt aan een methode om de geur van de Groene Weide Meststof te verminderen.

Kijk voor meer informatie over de Groene Mineralen Centrale op www.groenemineralencentrale.nl.