De Kunstmestvrije Achterhoek mag zich in brede belangstelling verheugen. Zo presenteerde Kees Kroes (LTO Noord) het project onlangs op een internationale expertmeeting in Den Bosch. Naast diverse overheidsvertegenwoordigers van Duitse, Belgische en Nederlandse regio’s, was hier ook een afgevaardigde van de Europese commissie (DG Envi) die zich bezighoudt met het inpassen van herwonnen stikstofhoudende bemestingsproducten van dierlijke mest in de Nitraatrichtlijn.

Mestcongres

Op datzelfde moment verzorgde Arjan Prinsen (Groot Zevert Vergisting) een presentatie over de Kunstmestvrije Achterhoek op het Mestcongres van vakblad Boerderij in Arnhem. Daarin werden de totstandkoming, het doel en de uitvoering van het project nader toegelicht.
Het waren mooie momenten om de pilot bij collega’s en relevante beleidsmakers onder de aandacht te brengen. Beide presentaties werden met interesse gevolgd en vormden aanleiding voor levendige discussies.