Op basis van de Europese RENURE criteria wordt verwacht dat toepassing van kunstmestvervangers vanaf 2023 in heel Nederland mogelijk wordt. Het uitvoeren van de bemesting met herwonnen meststoffen in plaats van kunstmest kan dan verder uitgerold worden.

Om de productiewijze en productkwaliteit te garanderen worden er eisen gesteld. In december heeft het Innovatiefonds van LTO Noord een bijdrage goedgekeurd voor de ontwikkeling van private borging voor kunstmestvervangers middels certificering. Dit naar aanleiding van positieve ervaringen met Fertigarant. Dat is een keurmerk voor producenten van dikke mestfracties met een constante productkwaliteit. Deelnemers krijgen vrijstelling van de verplichte monstername bij iedere vracht.