De 10 deelnemers van het eerste uur kijken tevreden terug op het eerste pilotjaar van de Kunstmestvrije Achterhoek. Tijdens een bijeenkomst waarin het jaar 2018 werd geëvalueerd spraken ze hun waardering voor het project uit én gaven ze aan dat ze in 2019 een groter perceeloppervlak voor het project beschikbaar willen stellen.

De 10 deelnemende boeren hebben als proef de helft van hun perceel met kunstmest bewerkt en de andere helft met Groene Weide Meststof (GWM). Met een positief resultaat: een uitgebreid monitoringprogramma van Wageningen Environmental Research, onderdeel van Wageningen University and Research wijst uit dat de GWM vrijwel gelijkwaardig is aan kunstmest.

Tijdens monitoring werd de landbouw­kundige werkzaamheid van de GWM onderzocht, door meting van de grashoogte. Daarnaast werd op drie verschillende tijdstippen (na de eerste, tweede en laatste snede) in drie bodemlagen de hoeveelheid minerale stikstof gemeten.

Natuurlijk was 2018 door de enorme droogte een uitzonderlijk jaar, wat zeker zijn weerslag heeft gehad op de uitkomsten van het onderzoek. Desondanks is iedereen positief over de resultaten en wordt het vervolgjaar van de pilot met enthousiasme tegemoet gezien.

Alternatief

De evaluatie van het verkennend onderzoek met alle betrokken partijen heeft een aantal leermomenten opgeleverd. Er is ervaring opgedaan om de GWM preciezer toe te dienen, gerichter de opbrengst te ramen en de bemesting gerichter af te stemmen op de kwaliteit van de graszode om zo ophoping van minerale stikstof in de bodem beter te beheersen.