Als de juiste meststoffen zijn geproduceerd, is de volgende schakel in de keten aan zet. Het product moet worden gedistribueerd naar eindgebruikers. Rechtstreeks of via loonwerkers in de regio. Bij de productielocatie of ontvangers moeten opslagen aanwezig zijn. De meststof vraagt een nieuwe manier van werken omdat de concentraties in het product circa 5x lager liggen dan in reguliere kunstmest. De concentraties liggen echter circa 5-10x hoger dan in rundveemest. Dit heeft consequenties voor de logistiek, opslag en toedieningsapparatuur.

Voor de ontwikkeling van een precisiebemester is Slootsmid benaderd. Slootsmid heeft in samenwerking met Kverneland toedieningsapparatuur ontwikkeld, die sinds 2018 in de praktijk gebruikt wordt.

ForFarmers is in de regio een sterke partner, die veel grondgebruikers van meststoffen voorziet. ForFarmers kan de nieuwe meststoffen opnemen in het assortiment, om vervolgens de markt op te gaan met een aantrekkelijk aanbod voor agrariërs.