Als de juiste meststoffen zijn geproduceerd en klaar zijn voor gebruik, dan kunnen ze ook aan andere grondgebruikers worden aangeboden. In deze fase is goede informatie en voorlichting van groot belang. LTO Noord zal zich hiervoor samen met het bedrijfsleven sterk maken. De ervaring van de pilotboeren delen we breed in de sector, te beginnen bij de deelnemers van Vruchtbare Kringloop Achterhoek. In dit project delen 250 boeren hun kennis en ervaring.

In samenwerking met dit project lichten we de Achterhoekse grondgebruikers voor over de inzet van herwonnen meststoffen. Dat doen we met de inzet van verschillende communicatieuitingen en het organiseren van excursies, bijeenkomsten en studieclubs.

De deelnemers aan de Vruchtbare Kringloop Achterhoek ontvangen op termijn allemaal een bemestingsadvies. Ze krijgen bovendien een vergelijkend kostenplaatje, om een indruk te krijgen van de impact van herwonnen meststoffen op de business case van hun bedrijven. Het project heeft een belangrijke functie in de verduurzaming van de bemestingspraktijk. Het belang strekt zich uit tot (inter)nationale proporties. Daarom wordt er ook aandacht gegeven aan de informatievoorziening voor partijen van buiten de regio.