Als de juiste meststoffen zijn geproduceerd en klaar zijn voor gebruik, kunnen ze ook aan andere grondgebruikers worden aangeboden. De ervaringen van de pilotboeren worden breed in de sector gedeeld, om te beginnen bij de deelnemers van Vruchtbare Kringloop Achterhoek.

In samenwerking met dit project lichten we de Achterhoekse grondgebruikers voor over de inzet van herwonnen meststoffen. Dat doen we met de inzet van verschillende communicatieuitingen en het organiseren van excursies, bijeenkomsten en studieclubs.

De deelnemers aan de Vruchtbare Kringloop Achterhoek ontvangen op termijn allemaal een bemestingsadvies. Ze krijgen bovendien een vergelijkend kostenplaatje, om een indruk te krijgen van de impact van herwonnen meststoffen op de business case van hun bedrijven. Het project heeft een belangrijke functie in de verduurzaming van de bemestingspraktijk. Het belang strekt zich uit tot (inter)nationale proporties. Daarom wordt er ook aandacht gegeven aan de informatievoorziening voor partijen van buiten de regio.