Een bemestingsmachine die de Groene Weide Meststof zo emissiearm en zo exact mogelijk over het land verdeelt. Dat was de belangrijkste uitdaging waar Slootsmid Mesttechniek zich voor geplaatst zag toen het bedrijf gevraagd werd om te participeren in de Kunstmestvrije Achterhoek.

“Groene Weide Meststof is veel geconcentreerder dan normale dierlijke mest, en veel dunner,” vertelt mede-eigenaar Henk Eggink van Slootsmid. “Dat kan een gewone bemestingsmachine niet aan. Rekening houdend met een emissiearme toediening (een eis vanuit Den Haag en Brussel om een lage ammoniakemissie te garanderen, red.), hebben we gekozen voor een combinatie van twee technieken: een mestinjecteur met spuittechniek.”

Volautomatische dosering

Het prototype, in twee maanden tijd ontwikkeld in samenwerking met Kverneland, heeft GPS, sectieafsluiting en zorgt dankzij het speciale injectiesysteem voor een emissiearme inbrenging in de bodem. Ook met een economisch gebruik van de machine is rekening gehouden. Henk: “We hebben het aantal draaiende onderdelen zoveel mogelijk beperkt, om slijtage te voorkomen. De bemester is bestand tegen de werking van de Groene Weide Meststof en in staat om de meststof volautomatisch te doseren, in een range van 250 tot 5.000 liter per hectare.”

Doorontwikkeling

Voor de nabije toekomst voorziet Henk een doorontwikkeling van de bemestingsmachine. “Het huidige prototype heeft een werkbreedte van 6.20 meter. Daar willen we 12 of 15 meter van maken, zodat de loonwerkers er goed mee uit de voeten kunnen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er voldoende interesse voor is.” Een andere aanpassing heeft betrekking op de tank, vertelt Henk: “Voor de pilot van de Kunstmestvrije Achterhoek maken we nu nog gebruik van een stalen tank. Met het oog op de concentratie van de Groene Weide Meststof en bodemdruk ligt het voor de hand om in de toekomst voor kunststof te kiezen.”

Specialist in bemestingsmachines

De geschiedenis van Slootsmid voert terug naar 1827. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw begon het bedrijf zich toe te leggen op het ontwikkelen, produceren en distribueren van bemestingsmachines. Hierbij ligt de focus op innovatie, gebruiksgemak en lage gebruikskosten. Het aanbod bemesters ‘van koe tot plant’ is gericht op een zo hoog mogelijk benutting van dierlijke mest met zo min mogelijke belasting voor het milieu. Slootsmid, met locaties in Laren en Borculo, heeft 40 medewerkers en is in meerdere landen actief.

Your Content Goes Here