In een eerdere editie van onze nieuwbrief hebben we aandacht besteed aan twee Europese ontwikkelingen: een nieuwe Europese meststoffenverordening voor vrij handelsverkeer van meststoffen én de opdracht voor het Joint Research Centre. Op beide dossiers is veel vooruitgang geboekt. Tijd om u bij te praten.

De nieuwe Europese meststoffenverordening (2019/1009) is op 25 juni gepubliceerd. Lidstaten zijn nu bezig met de implementatie van de nieuwe verordening. Die implementatie vraagt aandacht. Zo moet een structuur voor de beoordeling op conformiteit van bemestingsproducten worden opgezet. Ook de analysemethoden voor de bemestingsproducten vragen aandacht. Omdat de huidige Europese meststoffenverordening (2003/2003) formeel op 16 juli 2022 wordt ingetrokken, is de nieuwe Europese meststoffenverordening vanaf die datum definitief van kracht.

Nitraatrichtlijn

Ook bij het Joint Research Centre (JRC), een onderzoeksinstelling van de Europese Commissie, is voortgang geboekt. Deze maand presenteert het JRC een conceptrapport over stikstofhoudende bemestingsproducten van dierlijke mest. Deze producten krijgen de naam RENURE (= REcovered Nitrogen from manURE). Het eindrapport, dat in mei 2020 verschijnt, zal de basis vormen voor de aanpassing van de Nitraatrichtlijn.