De Kunstmestvrije Achterhoek telt op dit moment circa 70 deelnemers. Dat aantal mag binnen het kader van de ministeriële vrijstelling worden uitgebreid tot maximaal 150. Een kans voor meer Achterhoekse boeren dus. Met behulp van een folder kunnen potentiële gebruikers van de Groene Weide Meststof zich oriënteren.

De folder zoomt in op de verduurzaming van de bemestingspraktijk, door het gebruik van regionale herwonnen nutriënten: door de vervanging van kunstmest levert de Groene Weide Meststof een bijdrage aan de circulaire economie. De Groene Weide Meststof draagt bij aan het verlagen van de druk op regionale mestmarkt én aan het verlagen van kosten voor de mestafzet. Een ander voordeel is het arbeidsgemak: loonwerkers met speciaal daarvoor ontwikkelde machines rijden de Groene Weide Meststof voor de gebruikers uit.

GWM afgestemd plantbehoefte
De samenstelling van de Groene Weide Meststof wordt afgestemd op de behoefte van de plant. Daarbij spelen zwavel, kalium en stikstof een belangrijke rol. Zwavel is een voorname bouwsteen voor eiwit, kali speelt een grote rol in het vochttransport binnen de plant. Beide meststoffen stimuleren de opname van stikstof.

Het advies is om de 1e en 2e snede N en SO3 bij te bemesten en de 3e, 4e en 5e sneden N en K2O. Dit bemestingsinzicht vraagt om maatmeststoffen. Hierop inspelend zijn twee varianten van de GWM ontwikkeld: één voor gebruik in het voorjaar en één voor de zomer. Voor de 1e en 2e sneden is het advies om ‘GWM Voorjaar’ toe te passen, voor de latere sneden ‘GWM Zomer’.