Met een gemiddeld rapportcijfer van 7,5 wordt de Groene Weide Meststof goed gewaardeerd. Dat blijkt uit een evaluatie over het jaar 2020 onder de afnemers van de GWM. Het evaluatieformulier werd door tweederde van de 67 gebruikers ingevuld.

Bij de beoordeling van de kunstmestvervanger overheerst het beeld dat de opbrengsten van de percelen die met GWM zijn bemest minimaal gelijk zijn aan de percelen die van een andere bemesting zijn voorzien. Enkele gebruikers noemen zelfs een betere opbrengst of geven aan dat het gras groener van kleur was.

Informatievoorziening
Gebruikers zijn ook positief over de informatie die ze tussentijds ontvangen hebben, via mail en nieuwsbrief. Een enkeling geeft aan dat de informatievoorziening nog wel voor verbetering vatbaar is, vooral als het gaat om de mineralenoverzichten die nodig zijn voor de mestboekhouding en de kringloopwijzer.

Uitvoering bemesting
Voorts is het overgrote deel tevreden over de uitvoering van de bemesting. Een opmerking was bijvoorbeeld ‘snel en goed’ en ook een goed afgestelde GPS wordt genoemd. Ook de geur van de GWM is verbeterd ten opzichte van 2019. Slechts een enkeling zegt klachten te hebben gekregen over geuroverlast.