René Woestenenk, melkveehouder in Laren, is zowel lid van de Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers als deelnemer aan het project Kunstmestvrije Achterhoek. De reden? “Het is in ons aller belang dat we de kringloop zoveel mogelijk sluiten.”

René runt het vierde generatie familiebedrijf in een driemansmaatschap, samen met zijn vrouw Nicolet en zijn zoon Michiel. De onderneming telt 115 meest roodbonte melkkoeien, die een groot gedeelte van het jaar in de wei te vinden zijn. Als de uiers vol zitten, vervoegen de ‘dames’ zich bij één van de melkrobots, om vervolgens terug te keren naar de grazige weiden. Naast 42 hectare grasland beschikt de maatschap over 10 hectare maïsland.

Ben & Jerry’s

René is al heel wat jaren bewust bezig met verduurzaming, vertelt hij. Zo heeft hij via Friesland Campina een jaar of zeven melk geleverd aan de ijsfabriek van Ben & Jerry’s in Hellendoorn. René: “Aan die levering waren strikte eisen verbonden. Zo min mogelijk gebruik maken van bestrijdingsmiddelen bijvoorbeeld, en zoveel mogelijk akkerranden aanleggen.”

Nieuwe impuls

Aan de productie voor Ben & Jerry’s kwam een eind toen Friesland Campina en de ijsmaker uit elkaar gingen. Maar het kringloop-denken werd voortgezet en kreeg een nieuwe impuls toen René zich drie jaar geleden aansloot bij de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. Hij noemt het lidmaatschap erg waardevol, vooral vanwege de uitwisseling van ideeën: “Je kunt van iedereen leren. De één is verder op het gebied van kruidenrijk grasland, een ander weet veel over bemestingsmethodes. Door kennis met elkaar te delen kunnen we ervoor zorgen dat de kringloop in de Achterhoek zo kort mogelijk wordt.”

Als voorbeeld van het sluiten van de kringloop noemt René ‘dat gesleep met mest’. “Daar moeten we vanaf! Het is toch te gek dat we kunstmest over grote afstanden hier naartoe laten rijden – met alle CO2-uitstoot van dien – om vervolgens zelf een overschot aan mest af te moeten voeren.” Dat was ook precies de reden waarom Réne begin vorig jaar ging deelnemen aan de Kunstmestvrije Achterhoek.

Ook geschikt voor maïs

De hoogwaardige kunstmestvervanger die in het project wordt ontwikkeld, de Groene Weide Meststof, bevalt goed stelt René. Na een start met het bemesten van 10 hectare grasland in 2019, heeft de Larense melkveehouder het gebruik van de kunstmestvervanger dit jaar inmiddels opgeschroefd naar 24 hectare (eerste snede). René: ”De Groene Weide Meststof is niet duurder dan kunstmest en wordt voor dat geld ook nog eens voor je uitgereden. Daar bespaar je dus op. Bovendien is de Groene Weide Meststof ook geschikt voor de maïs. Daar kom ik dit jaar nog niet aan toe, maar ik heb er zeker belangstelling voor!”

De Kunstmestvrije Achterhoek telt op dit moment 65 deelnemers. Dit voorjaar is ca. 1.500 hectare grasland en 90 hectare maïsland met de Groene Weide Meststof bemest. Bent u deelnemer en kent u collega-ondernemers die mogelijk óók geïnteresseerd zijn? Laat hen dan contact opnemen met Arjan Prinsen, innovatiemanager Groene Weide Meststof, telefoon 06-51249107, e-mail: arjan@groot-zevert.nl.