Wageningen University & Research (WUR) is onlangs van start gegaan met veldproeven op proefboerderij De Marke. Naast het verkrijgen van inzicht in de agronomische werking van de Groene Weide Meststof zijn de veldproeven bedoeld om het risico op nitraatuitspoeling in kaart te brengen. De proeven worden uitgevoerd op zowel grasland als op maïsland.

De pilot Kunstmestvrije Achterhoek heeft een vierjarige vrijstelling gekregen in het zesde Nitraat Actieprogramma. Dit actieprogramma noemt een aantal maatregelen die bijdragen aan de verdere verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, onder andere door nitraatuitspoeling zoveel mogelijk te beperken. Het onderzoek op De Marke zal moeten uitwijzen of de Groene Weide Meststof een stikstofwerking heeft die vergelijkbaar is met reguliere minerale stikstofmeststoffen, en daarbij niet leidt tot een hoger risico op nitraatuitspoeling.

De resultaten van de veldproeven worden vastgelegd in een Engelstalig rapport. Dat rapport wordt gebruikt in het project SAFEMANURE dat is gestart in opdracht van de Europese Commissie. Het onderzoek in de Achterhoek draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van criteria voor een veilig gebruik van bemestingsproducten uit dierlijke mest.