De afgelopen periode zijn er stappen gezet om de samenstelling van de Groene Weide Meststof verder te optimaliseren. Een belangrijke verbetering betreft het zwavelarm maken van de GWM.

Zwavel is alleen nodig voor de 1e snede, en afhankelijk van de mineralisatie ook wellicht voor de 2e snede. Verderop in het seizoen is geen zwavel nodig voor een optimale grasgroei. Om te hoge zwavelgehaltes te voorkomen, kan de GWM nu met een laag zwavelgehalte worden geleverd en is het product het hele jaar probleemloos te gebruiken.

Een andere productverbetering zorgt ervoor dat de GWM in een optimale stikstof-kaliverhouding geleverd kan worden, waardoor de samenstelling nóg beter is afgestemd op de behoefte van de plant.

Inspelend op de voorschriften rond de coronacrisis zorgen kleine teams bij Groot Zevert Vergisting ervoor dat het productieproces stabiel draait en dat de productkwaliteit gewaarborgd blijft.