Dat de Groene Weide Meststof op grasland hoegenaamd niet onder doet voor een gestandaardiseerde kunstmestblend, was al bekend. Inmiddels is ook duidelijk dat de GWM een goede werking heeft bij snijmaïs. Dat hebben veldproeven op proefboerderij De Marke aangetoond. Het wetenschappelijke rapport hiervan verschijnt binnenkort op onze website.

Voor het op grotere schaal uitrijden van de Groene Weide Meststof in maïspercelen heeft Slootsmid Mesttechniek een speciale bemester ontwikkeld. De bemester is spoorvolgend (2,25 meter), met een tank van 8 m3 en een werkbreedte van 12 meter. Er wordt tijdens het groeiseizoen tussen de maïsplanten door gereden, waardoor de meststoffen direct benut kunnen worden en het risico op uitspoeling minimaal is.

Borium

Door de juiste toediening van de GWM, eventueel aangevuld met borium, speelt de nieuwe bemester in op de nutriëntenbehoefte van de maïsplant. In de maand mei is er weinig tot geen stikstof nodig; er is pas vraag naar stikstof op het moment dat de plant begint te groeien. Op deze manier gaat er geen stikstof verloren en wordt de stikstof op het juiste moment aan de plant aangeboden, namelijk als de plant 30 tot 50 cm hoog is (kniehoogte). Door op dat moment ook borium toe te dienen, is sprake van een optimale benutting en opbrengst.