Het nieuwe bemestingsseizoen staat voor de deur, en dus draait de Groene Mineralen Centrale van Groot Zevert vergisting in Beltrum op volle kracht om voor dit jaar voldoende Groene Weide Meststof te produceren.

Door hogere kosten was 2021 een moeilijk jaar voor de Nederlandse mestverwerkers. Gelukkig ziet 2022 er wat beter uit. De verwachting is dat de VVO`s  (Vervangende Verwerkingsovereenkomsten) en kunstmest een eerlijke prijs gaan opbrengen door een betere balans op  de markt. Al is het afwachten of de energieprijzen deze positieve ontwikkelingen niet volledig teniet gaan doen. De energieprijzen spelen een belangrijke rol in het productieproces van de Groene Weide Meststof en bij de te verwachten kunstmesttarieven.

De opslagen voor de Groene Weide Meststof zitten begin februari vol. Loonbedrijf Bosch in Hengelo en Loonbedrijf Groot Zevert hebben deze winter weer geïnvesteerd in logistiek en aanwendtechniek en zijn daarmee klaar voor het nieuwe seizoen.