Wilt u weten hoe u kunstmestvervangers het beste kunt inzetten op uw gras- en maïspercelen? Hoe ze worden geproduceerd en welke aanwendtechnieken er zijn? Kom dan naar de praktijkmiddag van de Kunstmestvrije Achterhoek, op woensdag 15 september in Beltrum.

Tijdens de praktijkmiddag hoort u het laatste nieuws over kunstmestvervanging. Kunstmestvervangers uit herwonnen meststoffen passen in een milieuvriendelijke kringlooplandbouw. Doordat de invoer van kunstmest wordt gereduceerd, leveren vervangende producten een bijdrage aan een circulaire economie. Kunstmestvervangers dragen ook bij aan een korte regionale kringloop omdat geen lange afstandstransport van waterrijke stromen meer nodig is. Nóg een voordeel: door een snelle verwerking van mest zal er sprake zijn van minder impact van mestopslag en bemesting op het klimaat (minder emissie van methaan en lachgas). En doordat via een kunstmestvervanger exact de juiste mix van mineralen aangeboden kan worden aan het gewas, is doelmatig gebruik gewaarborgd.

Programma praktijkmiddag
Het programma voor de praktijkmiddag ziet er als volgt uit:

  • 13.00 – 13.30 uur: inloop met koffie en thee bij Groot Zevert Vergisting B.V., Deventer Kunstweg 2a, 7156 NW Beltrum
  • Opsplitsing in groepen. Groep 1 krijgt een toelichting op de huidige status van kunstmestvervangers, gevolgd door een rondleiding door de Groene Mineralen Centrale van Groot Zevert Vergisting, waar de kunstmestvervanger Groene Weide Meststof wordt geproduceerd. Groep 2 gaat naar een nabijgelegen perceel, waar praktijkervaring, bemestingstechniek en toepassingsmogelijkheden van de Groene Weide Meststof centraal staan.
  • Rond 15.45 uur: afsluiting met een drankje

Aan het programma wordt meegewerkt door: Groot Zevert Vergisting, ForFarmers, Stichting Biomassa, LTO Noord, Slootsmid Mesttechniek en het Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM).

Aanmelding
Aanmelding voor de Praktijkdag wordt op prijs gesteld. Stuur daarvoor uw bevestiging naar: fdolde@ltonoord.nl.