De Groene Weide Meststof is niet alleen bestemd voor grasland maar ook voor bouwland. Op proefbedrijf De Marke is een veldproef met snijmaïs aangelegd om de stikstofwerking en het effect op de voorraad aan minerale stikstof na de oogst te onderzoeken.

De veldproef werd in mei aangelegd. Vanwege de droogte in de zomermaanden moest tot twee keer toe worden beregend, maar het resultaat is ernaar. De proef staat er goed bij.

De oogst vindt eind september plaats. Dan worden de opbrengst en de stikstofopname door de snijmaïs bepaald. Daarnaast worden grondmonsters genomen om de resterende voorraad aan minerale stikstof te meten. De verschillende meetgegevens tonen de werking van de Groene Weide Meststof aan.