Onder grote belangstelling heeft Koningin Máxima op 4 september de Groene Mineralen Centrale officieel geopend. In de centrale, onderdeel van het familiebedrijf Groot Zevert Vergisting in Beltrum, wordt onder meer de Groene Weide Meststof geproduceerd.

De Groene Mineralen Centrale is de eerste centrale in Nederland waar dierlijke mest en andere organische reststromen succesvol worden gescheiden in een kunstmestvervanger (de Groene Weide Meststof), fosfaat, een bodemverbeteraar en schoon water.

De Groene Weide Meststof is een vloeibare meststof met daarin alle voor de gewassen benodigde mineralen. Boeren uit de regio nemen de kunstmestvervanger en de bodemverbeteraar af. Alle gebruikte mest en organische reststromen zijn afkomstig uit de regio zelf. In dertig tot veertig dagen wordt de mest in biogasinstallaties vergist. Het gewonnen biogas wordt direct geleverd aan de vestiging van Friesland Campina in Borculo, en door de centrale zelf gebruikt als brandstof.

Koningin Máxima sprak van een leerzaam en interessant bezoek. Na de opening kreeg de Koningin een rondleiding en liet zij zich door diverse betrokkenen informeren over de werking en de totstandkoming van de Groene Minerale Centrale.