Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is enthousiast over hoe haar visie op kringlooplandbouw nu al door melkveehouders in de Achterhoek wordt ingevuld. Op woensdag 6 maart was zij aanwezig bij een bijeenkomst die georganiseerd was door LTO West Achterhoek en Vruchtbare Kringloop Achterhoek Liemers (VKA).

De minister sprak met ondernemers over kringlooplandbouw. Daarbij kwam ook de Kunstmestvrije Achterhoek ter sprake. Volgens Schouten lopen de ondernemers die aan de verschillende initiatieven deelnemen voor op haar visie. “De projectresultaten laten zien wat in praktijk werkt, of juist niet”, aldus Schouten. Bert Sloetjes, dagvoorzitter namens LTO West-Achterhoek, vulde aan: “Laten we samen werken aan de toekomst. De boer van morgen begint vandaag.”