Met een kunstmestvervanger bijdragen aan het sluiten van de kringloop. Dat idee sprak Maarten Harmsen van Melkveebedrijf ‘t Esselenbroek dermate aan, dat hij zich direct na het eerste pilotjaar als deelnemer aanmeldde bij de Kunstmestvrije Achterhoek.

Maarten Harmsen: …mooie graspercelen…

Melkveebedrijf ‘t Esselenbroek, gelegen in het Gelderse Hengelo, dateert van begin 20e eeuw. Maarten staat op het punt om het bedrijf ‘als derde generatie Harmsen’ over te nemen van zijn ouders.

Met 110 koeien en 45 hectare grond – 38 hectare grasland en 7 hectare maïs – is Melkveebedrijf ‘t Esselenbroek een behoorlijk intensieve veehouderij. Met de nodige uitdagingen van dien, óók als het om de mestverwerking gaat. Als deelnemer en inmiddels bestuurslid van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek hoorde Maarten over het project Kunstmestvrije Achterhoek. Door met een kunstmestvervanger een positieve bijdrage te leveren aan het sluiten van de kringloop worden in feite twee vliegen in één klap geslagen, constateert Maarten: “Met de productie en het vervoer van kunstmest gaat heel wat energie verloren. Datzelfde geldt voor het afvoeren van het mestoverschot uit de regio. Dan is het dus mooi als uít die mest een goede kunstmestvervanger kan worden gemaakt, de Groene Weide Meststof.”

Zelf gebruikt Maarten de Groene Weide Meststof op circa 10 hectare grasland. “Het gaat om de wat hoger gelegen percelen,” licht hij toe. “De andere percelen zijn vanwege hun bodemstructuur en vochtbalans wat minder geschikt voor bewerkingen met een wat zwaardere bemestertank. Daar kan ik beter uit de voeten met een lichte korrelstrooier.”

Als voordeel van de Groene Weide Meststof noemt Maarten de grote nauwkeurigheid van de dosering. “Dat leidt tot mooie graspercelen die er qua massa, egaliteit en kleur heel goed bijstaan. En hoewel ik geen exacte metingen heb uitgevoerd, is mijn indruk dat de opbrengst gelijk of zelfs wat hoger is dan de percelen waar ik kunstmest gebruik. Ik heb gemerkt dat vocht en bodemtemperatuur van invloed zijn op de Groene Weide Meststof. Daardoor kan de werking wat langzamer op gang komen, maar dat effect wordt in de nalevering vanaf de tweede snede ruimschoots goed gemaakt.”

Maarten sluit af met een tip voor collega-ondernemers: “Probeer de Groene Weide Meststof ook eens uit. Je levert een mooie bijdrage aan het sluiten van de kringloop, je krijgt er in de productsamenstelling extra’s bij in de vorm van kali en zwavel, en je kosten zijn vergelijkbaar met een reguliere kunstmest.”