Met een digitale bijeenkomst voor de tien deelnemers van het eerste uur is het onderdeel praktijkproeven op demovelden half februari afgesloten.

Het project Kunstmestvrije Achterhoek is begin 2018 van start gegaan, met als belangrijkste doel van het verduurzamen van de bemestingspraktijk door het gebruik van regionale herwonnen nutriënten. Tien voorlopers hebben gedurende drie jaar de helft van een perceel bemest met de Groene Weide Meststof en de andere helft met een vergelijkbare kunstmestblend.

Tijdens de afsluitende bijeenkomst werd teruggeblikt op de ervaringen die de demoveld-deelnemers in die periode hebben opgedaan. De algemene teneur: soms waren er tegenslagen, onverwachte gebeurtenissen en bijzondere omstandigheden (grasverkleuring, stank, drie zeer droge jaren op rij), maar we kunnen met volle tevredenheid terugzien op hetgeen we samen hebben bereikt. In de woorden van Jos Westerhof van For Farmers: ‘We hebben met elkaar de Kunstmestvrije Achterhoek op de kaart gezet, iets om trots op te zijn!’ En Arjan Prinsen van Groot Zevert Vergisting: ‘Ik wil iedereen bedanken voor de enorme betrokkenheid die jullie de afgelopen drie jaar hebben getoond. Dat heeft ons enorm geholpen bij de ontwikkeling van een beloftevolle kunstmestvervanger en geeft ons heel veel energie om door te gaan op de ingeslagen weg. Nogmaals: bedankt!’

Ontwikkeling bemester
Vooruitblikkend op de nabije toekomst nam Bert Ebbelink van mesttechniekbedrijf Slootsmid de toehoorders mee in de doorontwikkeling van de GWM-bemester: ‘We hebben de afgelopen jaren een bemester ontwikkeld waar we nu goed mee uit de voeten kunnen, zowel in het grasland als in de maïs. Maar we zitten niet stil. Onze focus ligt nu op een machine waarmee we de dosering nóg effectiever kunnen maken, met zo weinig mogelijk emissie.’