,,Het is een mooie uitdaging om aan het onderzoek naar alternatieve meststoffen mee te mogen werken.” Deze woorden zijn van Phillip Ehlert. Hij is bodemkundige aan de Wageningen Environmental Research, een onderzoeksinstituut van Wageningen University and Research (WUR). Vanuit deze rol is hij al enige tijd betrokken bij het onderzoek naar het terugwinningen van nutriënten van hernieuwbare grondstoffen en zo ook bij de ontwikkeling van de Groene Weidemeststoffen als alternatieven voor de reguliere minerale meststoffen.

,,Ik ben betrokken bij veel onderzoeken die hieraan bijdragen, ook in Europees verband”, vertelt hij. ,,Dat onderzoek is heel breed, van wet- en regelgeving tot aan het effect dat de meststoffen op de bodem en gewas hebben. In Europees kader lopen twee sporen die nutriëntenterugwinning in het kader van de circulaire economie bevorderen. Een nieuwe Europese meststoffenverordening staat op stapel die het vrijhandelsverkeer van deze nieuwe bemestingsproducten zal regelen. Daarnaast wordt door het Joint Research Centre, een Europese instelling van de Europese Commissie, gewerkt aan criteria voor stikstofhoudende bemestingsproducten van mest die boven de gebruiksnorm voor mest gebruikt mogen worden. Over een aantal jaren weten we waar we aan toe zijn en of we alternatieven mogen gebruiken. Spannend, maar ik ben tot nu toe positief gestemd.”

Vijf stappen

Voor Kunstmestvrije Achterhoek houdt Phillip zich dit jaar vooral bezig met het onderzoek naar de werking van de Groene Weidemeststof in de praktijk, de zogenaamde demovelden. Daarnaast zal hij vanaf volgend jaar het onderzoek op de veldproeven leiden, brengt hij samen met experts de risico’s van het gebruik van de stoffen in kaart, levert hij dit najaar aan het Joint Research Center een technisch rapport op over de kwaliteit van de producten die nu op de markt zijn en aan het eind van het project zorgt hij voor een evaluatierapport waarin al deze onderdelen terugkomen. ,,Met deze vijf stappen leveren we aan de Europese Commissie een compleet rapport op. Ik verwacht dat deze bijdragen een goede basis leveren voor de besluitvorming.”

Demovelden

Tien boeren in de Achterhoek doen dit jaar mee aan de demovelden. Een deel van hun percelen wordt bemest met een blend van reguliere minerale stikstofmeststoffen en een ander deel met de Groene Weidemeststof. ,,Het is  belangrijk dat de boeren vertrouwd raken met het gebruik van deze stof. En wij leren ervan. We vergelijken op deze manier het effect op het gewas en de bodem van deze bemestingsproducten”, licht Phillip toe. ,,Zo hebben we dit jaar nog moeten sleutelen aan de machine die de Groene Weidemeststof injecteert. Dit is nu opgelost en we hebben de resultaten van drie snedes inmiddels binnen.”

Grashoogte meten

Om goed in beeld te krijgen wat het effect van de stof op de groei van het gras is, wordt voor iedere snede de grashoogte met een grashoogtemeter bepaald. ,,De resultaten zien er goed uit”, zegt Phillip. ,,Tot nu toe wijkt de werking van de Groene Weidemeststof niet veel af van die van de blend. Dit jaar is wel een uitzonderlijk jaar. Het is droger dan ooit en in de Achterhoek is er een beregeningsverbod. Het gras groeit momenteel niet. Dat levert ons meteen inzicht in het effect van de stof in geval van droogte met na-ijlingseffecten. Bijvoorbeeld is er kans op het optreden van zoutschade. Aan het begin, na de tweede snede en aan het eind van het groeiseizoen wordt ook nog het nitraatgehalte in de bodem gemeten in drie bodemlagen. ,,Dan weten we meteen ook wat het effect is op de nitraatuitspoeling van de bodem. Belangrijk voor de Europese besluitvorming.”

Positieve sfeer

Phillip werkt met plezier mee aan Kunstmestvrije Achterhoek. ,,Iedereen is positief en is bereid om zich hiervoor in te zetten”, laat hij weten. ,,Dit jaar hadden we een vliegende start. We hebben met elkaar alle zeilen bijgezet om het project goed in de benen te krijgen. Ook met de deelnemende boeren werken we fijn samen. Zij denken mee en stellen zich open op. Ik kijk ernaar uit om de resultaten van de veldproeven dit jaar uit te werken en op te leveren.”