De productie van de Groene Weide Meststof (GWM) is in volle gang. Bij Groot Zevert Vergisting in Beltrum draaien de installaties inmiddels 24 uur per dag. Het productieniveau per etmaal ligt rond de 70 ton. Door toevoeging van een herwonnen ammonium meststof wordt de gewenste totaalconcentratie van de componenten stikstof, kali en zwavel bereikt. Ook de opslag van de GWM is geregeld: onlangs zijn 2 bassins in gebruik genomen met een capaciteit van 5.000 ton.

Groot Zevert Vergisting vergist jaarlijks circa 100.000 ton (varkens)drijfmest, waarbij biogas wordt gewonnen. Het geproduceerde biogas wordt via een pijpleiding naar de nabijgelegen fabriek van FrieslandCampina getransporteerd. Het digestaat dat bij de vergisting overblijft, verwerkt Groot Zevert tot minerale grondstoffen, meststoffen (de Groene Weide Meststof) en schoon water.

Groene Mineralen Centrale

Hiervoor is de Groene Mineralen Centrale ontwikkeld. Het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden werken op de Groene Mineralen Centrale nauw samen om kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Uitgangspunt is dat alle nutriënten en organische stof uit het digestaat op een efficiënte wijze worden benut: de teruggewonnen stikstof en kalium zijn als waardevolle meststoffen geschikt voor de akkerbouw, terwijl fosfaat erg gewild is in regio’s buiten Nederland met een tekort aan fosfaat. Het is de bedoeling dat de resterende organische fractie in de regio wordt afgezet als bodemverbeteraar.