Het project is tot stand gekomen door een samenwerking tussen LTO Noord, Groot Zevert, ForFarmers en Wageningen UR. Vanuit diverse hoeken werd al gewerkt aan een initiatief voor kunstmestvervangers. De krachten zijn gebundeld en met de provincie als aanjager is het project begin 2018 van start gegaan.

Het project wordt aangestuurd door de samenwerkende partijen. Daaronder functioneert een projectgroep, bestaande uit medewerkers van Groot Zevert, ForFarmers, stichting Biomassa, Wageningen UR en Projecten LTO Noord. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.

De projectgroep kan het niet alleen. Om het project te laten slagen, is de medewerking van een groot aantal partners van belang. Zij hebben geholpen bij de formulering van het project, denken mee of leveren een financiële bijdrage.

Dit zijn onze partners:

Provincie Gelderland, Ministerie van LNV en IenM, RWS, LTO-Noord, ForFarmers, Vruchtbare Kringloop Achterhoek, Wageningen UR, stichting KiEMT, Dofco, NVV/POV, DLV Advies, De Marke, Regio Achterhoek, Waterschap Rijn IJssel, Stichting Biomassa, GMB, Groot Zevert, Agrogas, Greenferm, Nijhuis Water Technology, Waterstromen, Friesland Campina, Rabobank, Melkveefonds