Het project is tot stand gekomen door een samenwerking tussen LTO Noord, Groot Zevert Vergisting, ForFarmers en Wageningen University & Research. Vanuit diverse hoeken werd al gewerkt aan een initiatief voor kunstmestvervangers. De krachten zijn gebundeld en met de provincie als aanjager kon het project begin 2018 van start gaan.

Het project wordt aangestuurd door een projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Groot Zevert Vergisting, ForFarmers, Stichting Biomassa, Wageningen University & Research en LTO Noord. Voor het welslagen van het project heeft een groot aantal partners een bijdrage geleverd, in de vorm van denkkracht of een financiële bijdrage.

Dit zijn onze partners:

Provincie Gelderland, Ministerie van LNV en IenM, RWS, LTO-Noord, ForFarmers, Vruchtbare Kringloop Achterhoek, Wageningen UR, stichting KiEMT, Dofco, NVV/POV, DLV Advies, De Marke, Regio Achterhoek, Waterschap Rijn IJssel, Stichting Biomassa, GMB, Groot Zevert, Agrogas, Greenferm, Nijhuis Water Technology, Waterstromen, Friesland Campina, Rabobank, Melkveefonds