Het vakblad Veehouderij Techniek / AgriMedia heeft een reportage gewijd aan de bemesters die Slootsmid heeft ontwikkeld voor de toediening van de Groene Weide Meststof. Een poster die in het blad is verschenen toont de 12 meter brede versie van de bemester, die voor de dosering gebruikmaakt van veldspuittechniek.