In mei is in de Achterhoek een experiment van start gegaan met het automatisch meten van de bodemkwaliteit van weilanden. Het gaat om een perceel bij proefboerderij De Marke (Hengelo gld) en om een weiland in het grondwaterbeschermingsgebied bij Haarlo. Het experiment wordt uitgevoerd door Dorset Identification BV en ESTEDE | Scientific uit Aalten. Uit de eerste metingen blijkt hoe ernstig de droogte in de Achterhoek is.

In beide percelen zijn op vier plaatsen sensoren op 15 cm en 60 cm onder het maaiveld aangebracht. Volgens deskundigen van Wageningen University & Research (WUR) geeft het bodemvochtpercentage op 15 -20 cm onder het maaiveld een goed beeld van de watervoorziening van het gewas. Bij een percentage onder de 10 kan het gewas niet meer aan voldoende water komen. Eerst blijft de groei van gras achter, daarna stopt de groei en tenslotte verdroogt het gras. Droogte versnelt ook aarvorming.

Datazender

De sensoren zijn via een draad aangesloten op een datazender. Deze is ook onder de grond afgewerkt zodat er bij het maaien en bemesten op het perceel geen rekening mee hoeft te worden gehouden. Het systeem geeft geheel automatisch meerdere keren per uur gegevens door over de bodemtemperatuur, de bodemvochtigheid, de grondwaterstand en de hoeveelheid mineralen. De verzamelde gegevens worden de basis voor een geavanceerd systeem waarmee melkveehouders op hun computer of smartphone kunnen zien wat ze moeten doen om de opbrengst van het perceel te optimaliseren.

Droogte

De metingen geven een helder inzicht in de ernstige droogte in de Achterhoek. In mei lag het bodemvochtpercentage direct onder de zode lange tijd onder de 10% (zie grafiek). Door beregening van het perceel rond 24 mei liep het op tot bijna 30% om daarna in korte tijd weer te dalen tot ver onder de 10%. Dankzij een combinatie van beregenen en neerslag lag het bodemvochtpercentage op 11 juni boven de 10%.

Johan Cruijff Arena

De manager van Dorset Identification, Roland Stump is vol vertrouwen over de uitkomst van de pilot: “Het is niet voor niets dat deze sensoren en aanpak bijvoorbeeld ook worden toegepast in de fruitteelt en in het veld van de Johan Cruijff Arena. We moeten wel het nodige aanpassen aan de agrarische praktijk want het onderhoud en gebruik van een voetbalveld is natuurlijk echt heel anders.”