NCM organiseert in samenwerking met De Boer op Advies een reis naar Frankrijk. Deze reis heeft deels het karakter van een studiereis en deels van een marktverkenning. Frankrijk is een land met mestoverschotten in de intensieve regio’s (Bretagne) en nutriëntentekorten in de akkerbouwregio’s. Tijdens deze reis worden beide gebieden bezocht. U kunt zich nog aanmelden voor deze reis.

De reis begint op 10 september in de omgeving van Rennes, met een bezoek aan twee bedrijven.

Als eerste de coöperatie Cooperl Arc Atlantique. Cooperl, verreweg de grootste coöperatie van varkenshouders in Frankrijk, is op diverse manieren actief in de verwaarding van mest. Een voorbeeld is een initiatief waar ze samen met 65 varkenshouders een interessant systeem hebben opgestart. De betrokken varkenshouders ontvangen hierbij gegarandeerd € 20 per ton voor de stapelbare fractie uit de mest. Dat kan doordat een dochteronderneming van de coöperatie de vaste mest vergist en er gas uit wint, en er vervolgens waardevolle mestkorrels van produceert. Deze korrels worden afgezet bij tuinders en akkerbouwers in Frankrijk en daarbuiten.

Diezelfde dag wordt ook het bedrijf Olmix bezocht. Olmix is een wereldwijd opererend bedrijf met ruim 900 medewerkers, opgestart door een varkenshouder die nog steeds boer is. Het bedrijf is ingericht in drie divisies: Plant care, Animal care en Human care. Ze zijn onder andere eigenaar van de Nederlandse producent van mestkorrels Melspring.

Vakbeurs

11 september staat in het teken van een bezoek aan de vakbeurs SPACE in Rennes. SPACE is de grootste beurs voor de veehouderij van Frankrijk, met meer dan 100.000 bezoekers. Hier is volop aandacht voor mestverwerking en organische meststoffen. Voor de avond staat een netwerkreceptie van de Nederlandse ambassade in Frankrijk op de rol. De circa 60 Nederlandse standhouders op de SPACE zijn hier ook voor uitgenodigd.

Marktverkenning

Ook op het programma: een bezoek aan enkele grote en zeer professionele akkerbouwers en groentetelers (met behoefte aan organische meststoffen), en een bedrijf dat via compostering organische meststoffen op maat produceert en de landbouwkamer. Met meer uitleg over het Franse systeem, zaken doen in Frankrijk en de belangrijke wet- en regelgeving. Tijdens het tweede gedeelte van de reis is de focus met name gericht op de marktverkenning. Het is mogelijk om alleen aan dit tweede gedeelte van de reis deel te nemen.

Interesse? Meld u aan!

Meer informatie, reistijden en kosten vindt u in het aanmeldformulier. Vanwege de planning is het nodig om uiterlijk 28 juli uw interesse kenbaar te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met Lieke Boekhorst van De Boer op advies: info@deboeropadvies.com, telefoon 06-20309720, of met NCM.