Groot Zevert Vergisting is één van de vijf participanten in SYSTEMIC. Met dit EU-project wordt een impuls gegeven aan de implementatie van circulaire oplossingen voor mest, rioolslib en voedselafval. Terugwinning van nutriënten staat hierbij centraal.

Deze video laat zien hoe de nutriëntenrecycling in de landbouw er in de praktijk uitziet en presenteert de vijf biogasinstallaties die deelnemen aan SYSTEMIC. Bekijk de film en ontdek wat hen motiveert om voedingsstoffen voor planten terug te winnen.