Zoals in een eerdere editie van deze nieuwsbrief is vermeld, zijn dit jaar op proefboerderij De Marke veldproeven op grasland en op maisland aangelegd. Veldproeven zijn onderhevig aan de grillen van het weer en aan andere niet altijd te beheersen omstandigheden. Zo kreeg de veldproef op grasland bezoek van een das die ijverig aan het graven sloeg, op zoek naar insectenlarven. De das toonde daarbij een voorkeur in behandelingen met (bemestingsproducten van) dierlijke mest. Bij al dat graafwerk is zoveel schade aan het proefveld toegebracht, dat het proefveld op grasland moest worden afgelast. Het goede nieuws: de maisproef ontwikkelt zich goed en lijkt op weg naar een succesvolle uitvoering.