De Kunstmestvrije Achterhoek stond onlangs in het middelpunt van de belangstelling. Europarlementariërs Jan Huitema (VVD) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) bezochten het project om zich bij te laten praten over de laatste stand van zaken.

Plaats van handeling was de Groene Mineralen Centrale, onderdeel van het bedrijf Groot Zevert Vergisting in Beltrum. In de Groene Mineralen Centrale verwerkt Groot Zevert nutriënten uit drijfmest, verrijkt met componenten uit rioolslib, tot de Groene Weide Meststof. Naast de beide Europarlementariërs waren ook afgevaardigden van andere instanties bij de presentatie aanwezig, waaronder gedeputeerde Peter Drenth van de Provincie Gelderland en LTO-bestuurder Henk Jolink in zijn rol als voorzitter van de regiegroep Kunstmestvrije Achterhoek.

Resultaten eerste pilotjaar

Phillip Ehlert, onderzoeker aan de WUR (Wageningen University & Research), presenteerde de resultaten van het eerste pilotjaar van de Kunstmestvrije Achterhoek. Die resultaten zijn tot dusver bijzonder positief: gekeken naar de grashoogtes en de nitraatuitspoeling, presteert de Groene Weide Meststof even goed als kunstmest. Mooie uitkomsten, die als basis dienen voor de uitbreiding van de pilot: volgend jaar wordt het project opgeschaald van 10 naar maximaal 75 deelnemende boeren.

Wachten op EG-keurmerk

Voor een volwaardige toepassing van de Groene Weide Meststof is een aanpassing van de Europese meststoffenverordening noodzakelijk. Op dit moment heeft de meststof nog geen EG-keurmerk, omdat het een organische meststof is (lees ook het bericht ‘Aanpassingen Nitraatrichtlijn en Europese meststoffenverordening in de maak’). Europarlementariërs Annie Schreijer-Pierik en Jan Huitema gaven aan dat zij zich in Brussel hard blijven maken voor een aanpassing van de verordening.

Annie Schreijer-Pierik

Jan Huitema