Om ervoor te zorgen dat de bemestingspraktijk verduurzaamt, gebruiken we zo veel mogelijk regionaal beschikbare nutriënten. Deze worden samen met de mestverwerkers, water- en rioolslibverwerkingsbedrijven samengesteld tot waardevolle meststoffen. Het gebruik van deze meststoffen wordt uitgebreid getest. Dat doen we met verschillende demo’s en veldproeven die zorgen voor wetenschappelijke onderbouwing.

Sinds 2018 testen 10 boeren in de Achterhoek de meststoffen op hun land. Het aantal deelnemers is in de twee jaar daarna geleidelijk uitgebreid. Het effect van de meststoffen op de gewasgroei en kwaliteit van de bodem wordt onderzocht door Wageningen University & Research.

Het project bestaat uit een aantal onderdelen, die allemaal bijdragen aan de overkoepelende doelstelling van een duurzame bemestingspraktijk:

  • We werken gezamenlijk aan een hoogwaardig bemestingsproduct, zodat er een marktgericht aanbod ontstaat waar grondgebruikers van profiteren.
  • We maken ons sterk voor het creëren van een meststof die in de wet- en regelgeving de kunstmest mag vervangen.
  • We informeren grondgebruikers over het gebruik van circulaire meststoffen op hun bedrijven. We maken nadrukkelijk gebruik van de kennis vanuit de diverse ‘mestprojecten’ in de provincie, zoals de Vruchtbare Kringloop Achterhoek. We stellen businesscases voor hen op en maken bemestingsplannen op maat.