Om ervoor te zorgen dat de bemestingspraktijk verduurzaamt, gebruiken we zo veel mogelijk regionaal beschikbare nutriënten. Deze worden samen met de mestverwerkers, water- en rioolslibverwerkingsbedrijven samengesteld tot waardevolle meststoffen. Het gebruik van deze meststoffen is uitgebreid getest, in de vorm van een breed scala aan demo’s en veldproeven. Het effect van de meststoffen op de gewasgroei en op de kwaliteit van de bodem is onderzocht door Wageningen University & Research.

De verschillende onderdelen binnen het project hebben allemaal bijgedragen aan de overkoepelende doelstelling van een duurzame bemestingspraktijk:

  • We werken gezamenlijk aan een hoogwaardig bemestingsproduct, zodat er een marktgericht aanbod ontstaat waar grondgebruikers van profiteren.
  • We maken ons sterk voor het creëren van een meststof die in de wet- en regelgeving de kunstmest mag vervangen.
  • We informeren grondgebruikers over het gebruik van circulaire meststoffen op hun bedrijven. We maken nadrukkelijk gebruik van de kennis vanuit de diverse ‘mestprojecten’ in de provincie, zoals de Vruchtbare Kringloop Achterhoek. We stellen businesscases voor hen op en maken bemestingsplannen op maat.