In 2018 namen 10 boeren deel aan de pilot, waarbij de werking van de speciaal voor dit project samengestelde meststof (Groene Weide Meststof) werd getest. Tijdens het bemestingsseizoen werd vier keer een deel van hun grasland met kunstmest bemest en een ander deel met de Groene Weide Meststof. Het effect is in samenwerking met de universiteit van Wageningen nauwkeurig gemonitord met metingen na iedere snede.

In 2019 is het project opgeschaald en maken circa 75 deelnemers gebruik van de Groene Weide Meststof. Bij de 10 deelnemers van het eerste uur loopt het monitoringprogramma door.

De eerste resultaten zijn positief: uit de onderzoeksresultaten over het eerste jaar (2018) blijkt er nagenoeg geen verschil te zijn in de werking op gewasproductie en de bodem tussen de Groene Weide Meststof en de kunstmest. In de loop van dit jaar (2019) maken we op gezette tijden nieuwe onderzoeksresultaten bekend.

Eerste bemesting voor Kunstmestvrije Achterhoek