Tien pilot-boeren hebben de werking van de speciaal voor dit project samengestelde meststof  – de Groene Weide Meststof –  getest. Tijdens de bemestingsseizoenen is hiervoor een deel van hun grasland met kunstmest bemest en een ander deel met de Groene Weide Meststof. Het effect is door Wageningen University & Research nauwkeurig gemonitord, met metingen na iedere snede.

In de jaren daarna is het project opgeschaald. Inmiddels maken circa 75 agrariërs in de Achterhoek gebruik van de Groene Weide Meststof. De monitoring-pilot is in 2021 afgerond.

De resultaten zijn positief: uit de onderzoeksresultaten blijkt er nauwelijks verschil te zijn in de werking op gewasproductie en de bodem tussen de Groene Weide Meststof en de kunstmest.

Eerste bemesting voor Kunstmestvrije Achterhoek