Vanaf 2018 nemen 10 boeren deel aan de pilot, waarbij de werking van de speciaal voor dit project samengestelde meststof (Groene Weide Meststof) wordt getest. Tijdens de bemestingsseizoenen wordt een deel van hun grasland met kunstmest bemest en een ander deel met de Groene Weide Meststof. Het effect is in samenwerking met de universiteit van Wageningen nauwkeurig gemonitord met metingen na iedere snede.

In 2019 en 2020 is het project verder opgeschaald. Inmiddels maken circa 75 deelnemers gebruik van de Groene Weide Meststof. Bij de 10 deelnemers van het eerste uur loopt het monitoringprogramma door.

De resultaten zijn positief: uit de onderzoeksresultaten blijkt er nauwelijks verschil te zijn in de werking op gewasproductie en de bodem tussen de Groene Weide Meststof en de kunstmest.

Eerste bemesting voor Kunstmestvrije Achterhoek