Welke herwonnen bemestingsproducten kunnen straks de reguliere (chemische) bemestingsproducten vervangen? Dat is de belangrijkste vraag die dit project wil beantwoorden. Wetenschappelijk onderzoek speelt daarbij een prominente rol. Het onderzoek is erop gericht om de beleidsdiscussies in Europa te voeden met betrouwbare informatie. Het wetenschappelijke programma bestaat uit vijf onderdelen:

  • Risk assessment: Er wordt een protocol opgesteld voor de veiligheids-, milieu- en klimaataspecten van het produceren, mengen, transporteren en aanwenden van de circulaire meststoffen.
  • Veldproeven in 2019 en 2020. Hierbij is specifiek gekeken naar de uitspoelingseffecten en het krijgen van inzicht in de stiksofvervangingswaarde van de vloeibare meststof.
  • Demoproeven in 2018, 2019 en 2020 bij een aantal deelnemers waarbij specifiek gekeken is naar het gebruik in de praktijk.
  • Rapportage voor het Joint Research Centre (JRC): hierin staan de vereisten waaraan door Europa goedgekeurde meststoffen moeten voldoen.
  • Syntheserapport. Hierin wordt een milieu- en veiligheidsanalyse en protocol opgenomen dat gebaseerd is op het risk assessment. Ook komen hierin de resultaten van de veld- en demoproeven en drie technische dossiers voor het JRC. Een compleet overzicht van de resultaten dus!

Overzicht onderzoeksresultaten

Hier vindt u interessante links naar onderzoeken en de resultaten daarvan.