Veelgestelde vragen Kunstmestvrije Achterhoek – Algemeen

Nee. De producent heeft een ontheffing waardoor deelnemers aan de Kunstmestvrije Achterhoek de GWM als kunstmest mogen gebruiken. Deelnemers hebben zelf geen ontheffing nodig; ze moeten zich echter wel aanmelden, zodat de bedrijfsgegevens aan RVO doorgegeven kunnen worden. En de deelnemer moet in de Achterhoek of Liemers gevestigd zijn.

N.B.: Het aantal deelnemers aan het project is gemaximeerd tot 75 in 2019 en 150 in 2020. Het maximum aantal deelnemers voor 2019 is bereikt. U kunt al wel uw belangstelling voor het project voor 2020 kenbaar maken. Dat kan via het volgende e-mailadres: groeneweidemeststof@forfarmers.eu.

De praktijk, met de hete droge zomer van 2018, heeft tot dusver uitgewezen dat de GWM niet verbrandingsgevoeliger is dan een reguliere kunstmestblend. De verbrandingsgevoeligheid wordt ook dit jaar weer nauwlettend in de gaten gehouden.

Met prototype bemester van 6 meter (2018) was dat 30%. Met de nieuwe bemester van 12 of 15 meter (vanaf 2019) wordt dat percentage gehalveerd tot circa 15%.

Nee, dat mag niet. Dat heeft te maken met de vrijstelling die voor de toepassing van de GWM is afgegeven. Verder is er bij mengen met andere zwavelhoudende of nitraathoudende bemestingsproducten risico op de vorming van H2S (dodelijk!) of lachgas (broeikasgas en verlies van stikstof).

Ja, de GWM heeft een vergelijkbaar licht verzurende werking als andere ammoniumrijke meststoffen. De GWM zelf is pH-neutraal en bevat de hoofdbestanddelen ammonium, kalium en zwavel.

De grasopbrengst en de hoeveelheid stikstof uit GWM die in de bodem overblijft aan het einde van het seizoen zijn vergelijkbaar met stikstof uit kunstmest.

Nee, in 2018 is de GWM alleen toegepast op grasland. Voor 2019 staan veldproeven op het programma waarbij ook naar de werking van GWM op maïs wordt gekeken. De nieuwe precisiebemester die vanaf 2019 wordt gebruikt, is daarvoor geschikt.

Er wordt altijd met een lage bandenspanning gereden om insporing te voorkomen. Daarnaast wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de specifieke omstandigheden. Bij nieuw ingezaaide percelen gebeurt dit bijvoorbeeld door de druk op de kouters aan te passen.

De producent heeft een ontheffing waardoor de GWM voor deelnemers aan de Kunstmestvrije Achterhoek gewoon als kunstmest wordt aangevoerd. Op uw factuur kunt u precies zien hoeveel kg zuiver N u heeft aangevoerd.

De prijs van GWM is dit jaar (2019) lager dan voor kunstmest. U betaalt:

  • voor stikstof 90% van de prijs van kunstmest
  • voor kalium voor de eerste snede 0% en daarna 100%

Ja, het uitrijden van de GWM is bij de prijs inbegrepen.

De GWM wordt uitgereden met een speciaal aangepaste precisiebemester. In 2019 gebeurt dit door twee loonwerkbedrijven: Groot Zevert en Bosch Hengelo BV.

GWM moet emissiearm worden ingebracht. Daarnaast moet de bemester geconcentreerde vloeistoffen nauwkeurig doseren. Dat luistert nauw, vandaar dat voor dit jaar (2019) een bewuste keuze is gemaakt voor twee loonwerkers die geïnvesteerd hebben in een speciale bemester.

De GWM wordt in vloeibare vorm ingebracht. Dat zorgt voor een betere verdeling van de meststof. Het is de bedoeling dat de GWM de komende tijd wordt doorontwikkeld, waarbij de concentratie verder wordt verhoogd. Indrogen tot een korrel kost veel energie en dient geen doel.

De geur van het product heeft onze aandacht: Een ammoniumrijke meststof geeft al snel wat geur, maar met de installatie van Groot Zevert wordt getracht om de geur tot een minimum terug te brengen.

Het is niet aan te raden om GWM op te mengen met sporenelementen, omdat dit om zeer nauwkeurige doseringstechnieken vraagt.

Het verschil tussen GWM en mineralenconcentraat is dat GWM qua samenstelling afgestemd is op de gewasbehoefte en hogere concentraties kent. Regelgeving gaat ervanuit dat GWM altijd een mengsel is van mineralenconcentraat en andere meststof. Het onderscheidende van GWM is de kwaliteit en concentratie.

Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met de wens van de deelnemers dat bij groeizaam weer er snel bemest kan worden. Stem hiervoor zelf af met de loonwerker.

De samenstelling van de meststof past bij het bemestingsadvies voor grasland. Voor de betaling, zie de vraag over de prijs van GWM.

De contactpersoon van ForFarmers zorgt voor een Excel rekenmodule waarmee u zelf of met uw adviseur de hectaregift kunt berekenen. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van ForFarmers.

Het aantal deelnemers aan het project is gemaximeerd tot 75 in 2019 en 150 in 2020. Het maximum aantal deelnemers voor 2019 is bereikt. U kunt al wel uw belangstelling voor het project voor 2020 kenbaar maken. Dat kan via het volgende e-mailadres: groeneweidemeststof@forfarmers.eu.

Uw vaste contactpersoon voor de Groene Weide Meststof is Marco Hol van ForFarmers.

Vragen over de GWM kunt u stellen via het e-mailadres: groeneweidemeststof@forfarmers.eu. Bellen kan ook: 088-024 8017.

Veelgestelde vragen Kunstmestvrije Achterhoek – Deelnemers monitoringprogramma

Tijdens het monitoringprogramma worden de grashoogten gemeten (als indicatie voor de grasopbrengst) én het nitraatgehalte in de bodem op drie dieptes.

Ja, de eiwitgehaltes zijn na de 1e en 3e snede gemeten (2018) en vergelijkbaar met gehaltes bij gebruik kunstmest.

Voor een goede opbrengstbepaling is het wenselijk dat alleen wordt gemaaid.

Het is van groot belang om op tijd het maaitijdstip door te geven. Dat kan via de app-groep.

Ja, voor het demoveld geldt een aangepast tarief voor GWM en de referentie kunstmestblend.