De resultaten van de eerste drie sneden (2018) op basis van grashoogtemetingen zijn bekend. In de grafische weergave van die resultaten kunt u zien dat er vrijwel geen verschillen zijn tussen bemesting met de Groene Weide Meststof en met kunstmest: de opbrengst is nagenoeg gelijk.