In Langeveen wordt de Groene Weide Meststof binnenkort op een bijzondere manier toegediend in twaalf hectare maïs: via druppelirrigatie.

‘Vorig jaar hebben we een druppelirrigatiesysteem aangelegd,’ vertelt vleeskalverhouder Philip Kleizen uit het Twentse Langeveen. ‘In de drie jaar daarvoor hadden we door droogte keer op keer te maken met een lage maïs-opbrengst. In een poging om daar verandering in te brengen zijn we gaan sproeien, maar dat viel tegen. Zowel qua kosten als vanwege het feit dat we rijen in de maïs vrij moesten maken om te kúnnen sproeien.’

Spuiwater

Als snel na de aanleg van het druppelirrigatiesysteem ontstond het idee om meststoffen aan het water toe te voegen. Philip: ‘In eerste instantie hebben we daar spuiwater voor gebruikt, een product uit de luchtwasser van een naburige varkenshouder. Al snel bleek dat het stikstofgehalte uit het spuiwater te hoog was. Vloeibare kunstmest als alternatief bleek ook geen optie.’

Meststof op maat

Bij zijn zoektocht naar een bruikbare meststof kwam Philip uit bij Groot Zevert Vergisting, producent van de Groene Weide Meststof. ‘Ik kende Arjan Prinsen uit een studieclub microvergisting, dus dat lijntje was snel gelegd,’ aldus Philip. Eraan toevoegend dat hij vertrouwen heeft in het resultaat: ‘De Groene Weide Meststof is dankzij de toevoeging van kali, zwavel en sporenelementen een meststof op maat, en daarmee volgens mij heel geschikt om toe te dienen via druppelirrigatie.’