Om te kunnen groeien nemen planten nutriënten op uit de bodem. Nadat de gewassen zijn geoogst en geconsumeerd, eindigen de nutriënten in het organisch afval. In een circulaire economie zouden nutriënten hergebruikt worden voor voedselproductie.

Het EU-project SYSTEMIC werkt aan het hergebruik van nutriënten uit organisch afval om zo de nutriëntenkringloop te sluiten en verliezen naar het milieu te verminderen.

SYSTEMIC demonstreert op vijf grote vergistingsinstallaties in Europa hoe organische reststromen op een economische verantwoorde manier benut kunnen worden voor de productie van groene energie, minerale grondstoffen, meststoffen en bodemverbeteraars. Eén van die vergistingsinstallaties is Groot Zevert Vergisting, waar onlangs deze film werd gemaakt.

Meer informatie over SYSTEMIC is te vinden op https://systemicproject.eu