Gebruikers van de Groene Weide Meststof (GWM) waarderen het product met een 7,7. Dat blijkt uit de evaluatie over het jaar 2021. Het rapportcijfer komt daarmee 0,2 hoger uit dan een jaar eerder. Van de 52 deelnemende respondenten gaven er 50 aan dat ze GWM blijven gebruiken, van wie 47 op grasland en 3 op gras- én maïsland.

Het grootste gedeelte (73%) van de deelnemers aan de evaluatie beoordeelt de opbrengst gelijk aan percelen die met reguliere kunstmest zijn bemest. Bijna een kwart van de deelnemers (23%) beoordeelt de opbrengst van de GWM bemeste percelen als beter dan de kunstmest percelen, omdat het gras sneller, beter en langer groeit, dikker is en meer kleur heeft. Ook gaf één van de respondenten aan dat de GWM een langere nawerking en beter herstelvermogen heeft.

Tevredenheid over uitvoering bemesting

Ook over de uitvoering van de bemesting is het overgrote deel van de deelnemers (87%) tevreden.

Als sterke punten komen een snelle en goede service naar voren, een concurrerend tarief in vergelijking met kunstmest, een bemesting die nauwkeuriger is dan met een kunstmeststrooier, én het feit dat er een voorjaars- en zomermeststof is, zodat aanwending is afgestemd wat het gewas op specifieke momenten nodig heeft.

Informatievoorziening verbeterd

In vergelijking met een jaar eerder is de informatievoorziening verbeterd. Van de deelnemers beoordeelt 94% de informatie over de bemesting als goed of uitstekend. Als toelichting wordt onder andere genoemd dat de medewerkers van Loonbedrijf Bosch vakkundig zijn en snel en goed informatie verstrekken. In dat kader wordt ook het gebruik van de bemestingstabel van Bosch genoemd.