Om te bepalen welke bemestingsproducten in de toekomst de reguliere minerale (chemische) meststoffen kunnen vervangen, onderzoeken en monitoren we in de pilot het effect van de hoogwaardige meststoffen op bodem, waterkwaliteit en gewas bij grondgebruikers. Wageningen UR is hiervoor primair verantwoordelijk.

We starten in 2018 met tien pilotdeelnemers. In 2019 breiden we dit aantal uit naar 75. Daarnaast leggen we bij een deel van de deelnemers demovelden aan. Deze worden door de WUR gemonitord. De overige deelnemers nemen niet deel in het wetenschappelijk onderzoek maar deze grondgebruikers doen praktijkervaring op met het gebruik van de hoogwaardige meststoffen en kunnen dit vergelijken met hun ervaringen met kunstmest.

Aan het eind van het project levert Wageningen UR een syntheserapport op met daarin een milieu- en veiligheidsanalyse en -protocol. Verder bevat het rapport de resultaten van de veld- en demoproeven en drie technische dossiers voor het JRC (Joint Research Centre) van de Europese Unie. De opzet van het onderzoek vindt u hier.