Om te bepalen welke bemestingsproducten in de toekomst de reguliere minerale (chemische) meststoffen kunnen vervangen, onderzoeken en monitoren we in de pilot het effect van de hoogwaardige meststoffen op bodem, waterkwaliteit en gewas bij grondgebruikers. Wageningen University & Research (WUR) is hiervoor primair verantwoordelijk.

We zijn in 2018 van start gegaan met tien pilotdeelnemers. Het aantal gebruikers van de Groene Weide Meststof is in 2019 en 2020 opgeschaald. Bij de deelnemers van het eerst uur zijn demovelden aangelegd. Deze worden door de WUR gemonitord. De overige deelnemers nemen niet deel in het wetenschappelijk onderzoek maar deze grondgebruikers doen praktijkervaring op met het gebruik van de hoogwaardige meststoffen en kunnen dit vergelijken met hun ervaringen met kunstmest.

Aan het eind van het project levert de WUR een syntheserapport op met daarin een milieu- en veiligheidsanalyse en -protocol. Verder bevat het rapport de resultaten van de veld- en demoproeven en drie technische dossiers voor het JRC (Joint Research Centre) van de Europese Unie. De opzet van het onderzoek vindt u hier.