Om te bepalen welke bemestingsproducten in de toekomst de reguliere minerale (chemische) meststoffen kunnen vervangen, is het effect van de hoogwaardige meststoffen op bodem, waterkwaliteit en gewas bij grondgebruikers onderzocht door Wageningen University & Research (WUR).

In 2018 is gestart met tien pilot-deelnemers. Het aantal gebruikers van de Groene Weide Meststof is in de jaren daarna opgeschaald. Bij de deelnemers van het eerste uur zijn demovelden aangelegd. Deze zijn door de WUR gemonitord. De overige gebruikers namen niet deel in het wetenschappelijk onderzoek. Door mee te doen aan het project konden zij het gebruik van alternatieve hoogwaardige meststoffen vergelijken met hun ervaringen met kunstmest.

De WUR heeft een syntheserapport opgeleverd met daarin een milieu- en veiligheidsanalyse en -protocol. Verder bevat het rapport de resultaten van de veld- en demoproeven en drie technische dossiers voor het JRC (Joint Research Centre) van de Europese Unie. De opzet van het onderzoek vindt u hier.