Binnen dit project is de keuze gemaakt om te werken aan de hoogste kwaliteit meststoffen die voldoen aan de eisen van de toekomstige EU meststoffenverordening, de zogenaamde Fertiliser Regulation.

Deze regeling is nog ‘under construction’, maar de onderverdeling in Product-functie categorieën is al duidelijk. In dit project worden meststoffen gemaakt die passen binnen Categorie C. Deze categorie is het meest ambitieus qua samenstelling, maar biedt de meeste kans op het verkrijgen van de kunstmeststatus, een belangrijke doelstelling van dit project.

De producten voor gebruik in de pilot worden gemaakt door GMB BioEnergie en Groot Zevert Vergisting. Deze laatste is in 2018 gestart met de bouw van de full-scale mineralenverwerking van de ruim 100.000 ton digestaat. ForFarmers maakt een mineralenblend die als referentiemeststof wordt gebruikt. Uiteindelijk is er in het project ruimte voor twee productielocaties van de ‘meststof op maat’.