In het kader van het onderzoek Veehouderij & Klimaat organiseert LTO Projecten dit jaar een aantal bedrijfsbezoeken en workshops.

Veehouders krijgen tijdens de bijeenkomsten informatie over het onderzoek en over de bedrijfsmonitoring in combinatie met de waarneembare effecten van bedrijfsmanagement op methaan- en ammoniakemissie. Deze workshops en bedrijfsbezoeken bieden een mooie gelegenheid voor groepen veehouders, studieclubs en anderen om verdiepende informatie te krijgen over de methaanproblematiek. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Projectleider Ton van Korven via ton.van.korven@zlto.nl.

Onderzoek Veehouderij & klimaat

In opdracht van het ministerie van LNV zijn er afgelopen najaar metingen naar methaanemissie bij veehouderijbedrijven gestart. Deze metingen worden verricht in het kader van de doelstelling van het Kabinet om de methaanemissies in de landbouw terug te dringen. De methaanemissiereductie is onderdeel van een groot pakket aan maatregelen die het Kabinet neemt in het kader van de klimaatdoelstellingen. Doel is dat de uitstoot van methaan in 2030 met 1 MtonCO2 equivalenten is verminderd.

Doel bedrijfsbezoeken

Doel van de bedrijfsbezoeken en lezingen is dat veehouders en andere stakeholders een toelichting krijgen op de bedrijfsmonitoring in combinatie met waarneembare effecten van management op methaan- en ammoniakemissie. Daarnaast worden de resultaten uit lopende onderzoek binnen projecten van de klimaatenvelop naar reductietechnieken voor methaanemissies toegelicht.

Meer informatie vindt u op: https://www.veehouderijenklimaat.nl/nl/veehouderijenklimaat.htm