De Achterhoek heeft officieel de status gekregen van agro-innovatieregio van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In het plan ‘Op weg naar nieuw perspectief’ om de landbouwvisie van minister Schouten te realiseren, wordt de Achterhoek nadrukkelijk genoemd als een regio die voorop loopt in het werken aan kringlooplandbouw. De resultaten en aanpak van het project Kunstmestvrije Achterhoek én van Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers hebben dat gestimuleerd. Ook de indruk die minister Schouten heeft opgedaan tijdens haar bezoek aan de Achterhoek in maart heeft bijgedragen aan dat positieve beeld.