“De Kunstmestvrije Achterhoek is een uniek project in Europa, met een positieve uitstraling naar de hele sector. Boeren zien dat ook. En wij zien dat terug in het enthousiasme van de boeren om deel te nemen aan het project: samen met de negen deelnemers van vorig jaar staat de teller inmiddels op 55 bedrijven die dit jaar gebruik gaan maken van de Groene Weide Meststof.”

Aan het woord is Marco Hol (36). Marco is sinds 2008 werkzaam voor ForFarmers, waarvan de laatste twee jaar als specialist Total Feed Herkauwers. Samen met collega Wim Beldman ondersteunt hij circa 250 bedrijven in de provincies Gelderland en Overijssel. Marco: “We adviseren agrariërs over uiteenlopende vraagstukken, variërend van bemesting tot voeding en van de keuze voor een bepaald maïsras tot de bouw van stallen.”

Spin in het web

Marco is sinds het begin van dit jaar nauw betrokken bij de Kunstmestvrije Achterhoek, als projectbegeleider Groene Weide Meststof (GWM). In die functie begeleidt hij namens ForFarmers de deelnemers van het eerste uur, coördineert hij de communicatie met de loonwerkers die de GWM uitrijden en vormt hij het eerste aanspreekpunt voor allerhande vragen. In zijn rol als ‘spin in het GWM-web’ heeft Marco de afgelopen periode alle pilotboeren bezocht. Met hen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het verloop van de demoproeven in 2019, vertelt hij. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen uit het eerste projectjaar. Marco: “Uit de evaluatie over 2018 kwam naar voren dat de onderlinge communicatie wel wat strakker kon. Elkaar sneller en pro-actiever informeren, daar gaat het in feite om. En daar gaan we voor zorgen, onder meer met onze nieuwsbrieven, een groepsapp en persoonlijk contact.”

10 hectare per deelnemer voor de eerste snede

Op de percelen van de negen pilotboeren worden dit jaar dezelfde demoproeven uitgevoerd als in 2018. De helft van hun perceel wordt bemest met GWM, de andere helft met een kunstmestblend. Metingen van de grashoogten en het gehalte minerale stikstof in drie bodemlagen voor aanvang en na afloop van het bemestingsseizoen moeten aantonen dat de GWM minimaal gelijkwaardig is aan kunstmest.

De 45 nieuwkomers doen niet mee aan de monitoring bij de demoproeven, maar gaan wél voor het eerst gebruikmaken van de GWM. Marco: “Iedere deelnemer krijgt voor de eerste snede voldoende GWM om 10 hectare te bemesten. Omdat de productie van de GWM nu goed op gang komt, is de verwachting dat we het aantal hectaren voor de vervolgsneden kunnen uitbreiden.”

Deelname nog mogelijk

Het project Kunstmestvrije Achterhoek biedt dit jaar ruimte voor maximaal 75 deelnemers. “Geïnteresseerde boeren uit het projectgebied kunnen zich dus nog aanmelden,” vertelt Marco. “Het aantal hectare dat per deelnemer met GWM bemest kan worden, is daarbij afhankelijk van de beschikbaarheid van het product. Ook belangrijk: deelnemers hebben een registratieplicht in het kader van het Zesde Nitraat Actieprogramma. Na aanmelding bij ForFarmers is de noodzakelijke registratie eenvoudig aan te vragen via de projectwebsite.”

Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Marco Hol. Hij is voor vragen over de GWM te bereiken via het e-mailadres groeneweidemeststof@forfarmers.eu. Bellen kan ook, via 088-024 8017.