Het project Kunstmestvrije Achterhoek kent diverse partners, die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: een belangrijke stap zetten op weg naar circulaire landbouw. Als adviseur over bemesting met de Groene Weide Meststof is een belangrijke rol in het project weggelegd voor ForFarmers.

“Vandaag de dag wordt heel veel van agrariërs gevraagd,” stelt Johan Temmink, specialist mest en mineralen bij ForFarmers. “Zeker als het gaat om de verduurzaming van de sector. Daar wil ForFarmers graag een bijdrage aan leveren. Iedereen is gebaat bij een duurzame veehouderij. Maar dat moet natuurlijk wel economisch haalbaar zijn.”

Samenwerking

Johan wijst op de uitgangspunten van ForFarmers. “Wij staan voor ambitie, duurzaamheid en partnerschap. Al die aspecten komen ook terug in de Kunstmestvrije Achterhoek. Waarbij ik vooral de samenwerking in het project wil benadrukken. Juist dankzij de betrokkenheid van alle deelnemende partijen kom je tot de beste innovaties. In dit geval zijn we een product aan het ontwikkelen dat naar verwachting bijdraagt aan een circulaire economie, waar uiteindelijk iedereen baat bij heeft.”

Marktleider in Europa

ForFarmers, gevestigd in Lochem, is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met een afzet van circa 10 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Polen. In 2017 had ForFarmers 2.325 medewerkers en bedroeg de omzet ruim € 2,2 miljard.