Ondernemer Henk Harbers is nieuwsgierig van aard en wil graag nieuwe dingen uitproberen. Hij dacht dan ook niet lang na over de vraag of hij mee wilde doen aan Kunstmestvrije Achterhoek. ,,Via Vruchtbare Kringloop Achterhoek hoorde ik van dit nieuwe project waarbij onze eigen mest verwerkt wordt tot Groene Weide Meststof. Ik vond het meteen een goed initiatief dat past in het kringloopdenken.”

Inmiddels zijn we twee snedes verder en ontstaat er een eerste beeld over de werking van de Groene Weide Meststof. ,,De ene helft van mijn perceel is bemest met deze stof en de andere met kunstmest. Zo op het oog is er geen verschil te zien. Het gras heeft dezelfde kleur en ook de opbrengst is nagenoeg gelijk. Ik was daar ook niet bang voor, eerlijk gezegd. Het is eigenlijk ook gewoon onze eigen stikstof uit mest die nu op een andere manier weer op ons bedrijf terugkomt. Dat werkt gewoon.”

Onlangs zijn de tien boeren die meedoen aan de pilot bij elkaar geweest om te evalueren en de eerste ervaringen met elkaar te delen. ,,Iedereen had dezelfde ervaring”, vertelt Henk. ,,De opbrengsten zijn vergelijkbaar. Over de werking van de stof twijfelt niemand en we verwachten ook niet veel nitraatuitspoeling aan het einde van het seizoen.”

De enige uitdaging die Henk ziet is de logistiek en de wijze van inbrengen op het land. ,,Voor kunstmest is dat allemaal al ontwikkeld. Voor de Groene Weidestof en andere mineralenconcentraten moeten de machines nog verder ontwikkeld worden en moet er nagedacht worden over de logistiek. Daar ligt nog wel een uitdaging denk ik.”