De Kunstmestvrije Achterhoek stond de afgelopen maand weer volop in de belangstelling. Naast een publicatie in vakblad PigBusiness (klik hier en hier), was er ook aandacht voor het project tijdens de in Lelystad gehouden kennismiddag ‘Van kip en slip’, georganiseerd door Acrres (landelijk praktijkcentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen). Tijdens deze kennismiddag stond het circulair maken van nutriëntenkringlopen op oplopende schaalgroottes centraal: op bedrijfsniveau, stadsniveau, provinciale schaal en nationale schaal. Kees Kroes, projectleider LTO Noord, gaf een uiteenzetting over de Kunstmestvrije Achterhoek, als schoolvoorbeeld van een project op regionale schaal.