Omdat de Europese wetgeving begin 2022 nog niet gereed en uitgerold is naar de landen binnen de EU, is er nog geen landelijke toestemming voor kunstmestvervangers. Om die reden zijn de pilot Mineralenconcentraten én Kunstmestvrije Achterhoek weer opgenomen in het 7e Nitraat Actieprogramma.

Daarmee is de toestemming voor productie en afzet van kunstmestvervangers verlengd en kunnen we binnen de pilot verder met het circulair invullen van de bemestingsbehoefte bij Nederlandse boeren. Goed nieuws, zeker bij de huidige kunstmestprijzen. De provincie Gelderland is ook akkoord met een jaar verlenging van de begeleiding van deelnemers en communicatie over de pilot.