“Mijn drijfveer om voor de Groene Weide Meststof te kiezen? De kringloop moet rond! Daar is iedereen mee geholpen: varkenshouders komen van hun mest af, vergisting levert biogas op en van de reststoffen wordt een mooie meststof gemaakt voor de melkveehouders.”

Aan het woord is Herman te Paske, melkveehouder in Aalten met 80 koeien en 45 stuks jongvee. Als lid van de Coöperatie Agrogas (voorheen biogasvereniging Oost-Achterhoek) was Herman vorig jaar geattendeerd op het project Kunstmestvrije Achterhoek. Hij vond de ontwikkeling interessant genoeg om de voorlichtingsbijeenkomst over de Groene Weide Meststof te bezoeken die eerder dit jaar plaatsvond in Haarlo. “Daar werd een goed verhaal verteld,” aldus Herman. “Kunstmest aanvoeren, terwijl we mest moeten afvoeren, dat is eigenlijk te gek voor woorden. De CO2-uitstoot moet omlaag. Daar zullen we als sector ons steentje aan moeten bijdragen. Dat kan door zoveel mogelijk gebruik te maken van reststromen. Dáárom heb ik voor de Groene Weide Meststof gekozen.”

Alle vertrouwen

Herman heeft in totaal 45 hectare landbouwgrond in beheer. Daarvan kon hij half maart ongeveer een kwart bemesten met de Groene Weide Meststof. Dat had te maken met een maximaal productieniveau van de groene meststof voor de eerste snede. Voor de vervolgsnedes kan méér meststof worden afgenomen.

Herman zegt alle vertrouwen te hebben in de productie én in de kwaliteit van de Groene Weide Meststof. “Ik ben onder de indruk van de drive waarmee partijen als ForFarmers en Groot Zevert Vergisting de handen ineen hebben geslagen om hier een succes van te maken!”